Caritas Polska
KRS 0000198645

Zakres działalności

 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • Działalność charytatywna
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Działalność na rzecz mniejszości narodowych
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 • Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
 • Ratownictwo i ochrona ludności
 • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • Inne

Osoby zarządzające

 • ks. Marian Subocz
  dyrektor
 • o. Zdzisław O. dr Hubert Matusiewicz OH
  zastępca dyrektora

Ulica

Okopowa 55

Miejscowość

Warszawa

Województwo

mazowieckie

Gmina

Warszawa

Powiat

M. st. warszawa

Rok rejestracji

1990

Rok uzyskania OPP

2005

KRS

0000198645

REGON

012064143

NIP

5271006655

Nazwa banku

Bank PKO BP S.A.

Nr rachunku

70 1020 1013 0000 0102 0002 6526

Telefony kontaktowe

22 334 85 00

Fax

22 334 85 58

Strona internetowa

www.caritas.pl

wspierane OPP

zostaw nam wiadomośćenvelope

Skontaktuj się z nami

Chcesz uzyskać dostęp do panelu OPP lub masz jakieś pytanie?

Napisz do nas a prześlemy ci dane dostępowe oraz odpowiemy na twoje pytania.

captcha
Przeładuj

infonetax sp. z o.o.

ul. karola olszewskiego 6

25-663 kielce

nip: 6572736550

41 344 52 24

zapraszamy do kontaktu

www.infonetax.pl

odwiedź stronę internetową

dołącz do nas

facebookyoutube
nasi partnerzy
fpddoradcapodatkowy